Kiliwa en la ciudad

banca uwa’ u’ tay
banco uwa’ u’ tay
campana nayta’ pnak
casas uwa’á
cementerio maat u’looy
charco ja’ jpi’, ja’ jmsig
ciudad maay tay
edificio uwa’ tay
iglesia maycuyak owá
mercado chuguwá
país nñi’ maat
panteón maat u’looy
prisión uwa’ jnaj u’
pueblo já sit
vivienda uwa’

 


Los más buscados

Mapa lingüístico de México

Mapa linguistico de México

Ver Mapa