Cómo nombrar la comida en idioma Kiliwa

Listado de comida en el lenguaje Kiliwa

agrios’il
ajoeji’ píkuyak
algodónt’kiñimig
amargojaa
atoles’wiiy
avenanpaay kojechaamp
azúcartukusmákal
caldocha’
carnejak
cebadanpaay kontati
cebollaeji’
chiletukujaa
comerciantete’kjowiit
comidatmaa, sjiin
dulcetukusmákal
elotetáyiit kojal
fríjoljpeep
huevojmá yítl
jugocha’
magrojoon
mantecaajak sa’
mielmiyaawi
olivatkma’ sa’ atna’tiaak
pannpaay meyaal
pescadotukuyak
piñónkwéu
quesojak nimayu meyaal
tamalta’yiit j’nkueen
tortillameyaal