Adjetivos en Kiliwa

Aprende a decir los adjetivos calificativos en el lenguaje Kiliwa.

abiertokaap, kaat
aburridoajchiaajo, ajchiaajo maay
agradablemi jachpeey e’ maat, maat chpeey ím maay
alegreyaaytáw e’
altou’u
amabletmgaay yím maay
anchoteeyp
barrigónpa’ tay
bonitonay naap
buenomgaay, maay
cabróne’ñiilp
calvoiy melaj
celososejaan kuu tay
chaparronmooj
ciegotesu ña’ay
cobardeyaay mat
contentoyaatáw é
cuadradotiyín
débilyuwiilp éi mat, jál waayp
delgadojo’on
delgadomudit
deportistas’jiin koy
difícilu’maay
divorciadokumeey chia’ke
durowil
feojchool
flacojoon
fuerteyuwiilp
gordokuteey
grandetay
hermosonay naap
jovenkotechaaw
largokíss
locoti’komaat
maloulooy
malvadoulooy
pelóniy melaj
pelotamilimúu
pequeñomudit
pesadomechaa maay
pobrekunip
revoltosojwá
ricoipaa cuchigóup
robustokuteey
solterokekóo msig
tranquilowike’
tristeyaayt ulooy
varónkumeey
veloznam im maay
vergüenzajmee seeyp
viejopa’ tay
viudakekóo kumeey msig
viudokumeey msig
zurdoselmák tukuchébi