Los verbos en Kiliwa

Aprende los verbos mas frecuentes en Kiliwa

abandonarchiáke
abortars’aaw pí, npa’y pí
abrirkaap
acabarmátm jooy
acariciarnu’ waay
acusarkúeem
adelgazarjo’onp
adivinarta a’kukue
afilaryaaw yuu jooy
aflojarmaat jpaan mjoy
agarrariyuu, piyaaw
ahogarchimiil pjenaj
ahorrarpiyaawp ppá
alcanzarmjuwakm
alimentartmaa
alumbrara’aw yáawi
alzarpi’jaag
amamantarku’pini
amarsekue
andaraaw
aniquilarmátm jooy
apagarmuspaa
aplastarpelak
apuntarse’neey
arrancarajsi’tm
arrastrartoju’ ñieet
arrearpiñaay
arribarujaa
arrodillarsemiy pók p’níi
arrojarcha’ki
asarjsíil
asustaryaay sít
atorarkuíl
atravesarpajkaay
bailarjima’
bajarpichaan
bajarpichaan
bañarja’ jnaa
bañarseja’ jnaan
barrerchiip, maat kpechiip
bautizarp’sej’il
bofetearha’ jowáa laj
borrarpójopool
brincarjawí e’
brotartsít
buscarmat ka’
calentarmaat ppán
callarha’ pmat
cambiarji’ki
caminaraaw
cantarltechaja’y
cargarpiyauup
casarsechu’ wayp, pakaay
castigarmujua a’
cazarjkwigu
cerrarj’naaj
chiflarchikueew
clavarpiña’
cobrarpjkuaaup
comertmaa
completarmpesajaay
componermgaay jooy
comprarpe’ñao yeewi
confundirmaat picháam
conocerspoow
construirtpicháat
contartetseebo
corrers’jiin
corretearpuwíig
cortarjkáaw
cosechartebiyaaw
coserp’jpaab u’
crecerj’wino, tejiip
creerti’ip
cubrirj’táp
cuidarmskuaay
curarpák tukupa’
dañarmgaay jooy mat
darjuwee
defecarju’ wák
dejarmeúl piyoom
derramarchemeep pi’wápm
deseartuñieey, tubuñieey tay
desgranaryiit piyauup
despertartebesaaw
deteneru’ che’e, piyaaw che’e, puu’b
dibujarja’ay
distribuirpaa joweepdivisarp’saam
doblarluwaw moy
domarmaat piyaaw jooy
dormirsmaa
embrujarmat iyuu
empujarulchin
enamorarsekue
enojaryaaywa
equivocarja pchá
estarmiil iguá
faltaruum
fumarchuu
guardareyuu pa
hablarhá maal
hacerñiéet
hechizarmat iyuu
jalarajñaat
juntarmjsiig
ladrarwa wa e
levantarpiyuu tip
llamareñlen é
llegarujaa
llorarjmee
luchareñoop
matareñoo
mirarsaaw
molerjáa
montarnat kuwaa
morderchía
moveryiil jool
nevark’mtiiy paa
pararuchee
pararseuu
pasarpajkaay
pegarmojuá
peleareñoop
pensarelti paatu
pintarjaay
platicarmaal hap tay
podarjkáaw
poderpuu
ponerejpa
quereruñley
regresarpelwat
reirchiin
repartirpaa joweep
retirarmeúl piyoom
robarjcheet
sacarlpat
saltarjawí e’
sentarjowaa
señalarse’neey
subirche ek
teneréñley
tentarneel
terminarmat olt
tirarcha’ki
tocar
trabajartichaat
treparche eq
unirmegsip
venderjuwee
venirjaa
vigilarmskuaay
visitaruwa’l pajáa