Vocabulario de las partes de la ciudad en Kiliwa

Aprende las partes de la ciudad como banco o cementerio en Kiliwa

bancauwa’ u’ tay
bancouwa’ u’ tay
campananayta’ pnak
casasuwa’á
cementeriomaat u’looy
charcoja’ jpi’, ja’ jmsig
ciudadmaay tay
edificiouwa’ tay
iglesiamaycuyak owá
mercadochuguwá
paísnñi’ maat
panteónmaat u’looy
prisiónuwa’ jnaj u’
pueblojá sit
viviendauwa’